Tấm kích thước 61x123cm chữ Phúc Lộc Thọ màu Cánh Gián

850.000 

Khung Sồi 100%, Tấm nền mica dày 1,2mm, Thiết kế vít ẩn thông minh